Communications infrastructure

תשתיות תקשורת

תשתיות תקשורת

חברת אופיטק מתמחה בהנחת תשתיות תקשורת סיבים.
HOME PASS ו STREET PASS ותשתיות עליות על עמודים
ע"פ דרישות הלקוח ובאיכות ביצוע גבוהה.

בין לקוחותינו נמצאים חברות סלקום ופרטנר אשר בהן אנו מבצעים פעילות ענפה.

בנוסף לפעילות הנ"ל אנו מבצעים פעילות אופטיקה המשלימה את פריסות התשתית עד להפעלה מלאה.

פעילות האופטיקה מבוצעת ע"י מחלקת האופטיקה בחברה ברמה הגבוהה ביותר.